Struktur for videoen:
0:00 – 1:08: Baggrund og overblik
1:08 – 3:12: Rammerne omkring de danske støttemuligheder
3:12 – 10:53: Kommuner og organisationer
10:53 – 18:52: Fonde
18:52 – 19:22: Afslutning

Hvis du har ønsker om at læse endnu mere om de præsenterede muligheder, så finder du nedenfor links der fører direkte til alle de omtalte initiativer, indsatser og fonde. God læselyst!

Kommunale og organisatoriske muligheder for støtte:

Fritidspas
https://sbst.dk/boern/forebyggelse-og-tidlig-indsats/Metoder/fritidspas

Fritidskorpset
https://frivillig.drc.ngo/aktiviteter/oversigt-over-aktiviteter/fritidskorpset/

Get2Sport – DIF
https://www.dif.dk/samfundsansvar/dif-get2sport

BROEN – Danmark
https://www.broen-danmark.dk/om-broen/

Familiestøtten
https://www.familiestoetten.dk/

Plads til Alle – Red Barnet
https://redbarnet.dk/vores-arbejde/fattigdom-i-danmark/plads-til-alle/

Foreningsledelse DIF
https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/foreningsledelse

Foreningsledelse DGI
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/foreningens-medlemmer

Fonde:
Fritidspuljen
https://frivillig.drc.ngo/aktiviteter/oversigt-over-aktiviteter/fritidspuljen/

Foreningsliv for alle – DGI
https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/boerns-bevaegelsesglaede/sociooekonomisk-udsatte-borgere/foreningsliv-for-alle

Flygtninge puljen
https://www.dif.dk/samfundsansvar/dif-get2sport/grundfos-fondenflygtninge

Andre store fonde

Legatbogen